Co oceňujeme...

Rozhodující je účel ocenění.

Kde hlavně oceňujeme...