Jaké jsou lhůty na vypracování a ceny pro znalecké posudky...

Vzhledem k omezení činnosti trvá vyhotovení ocenění 2-3 týdny.

 
stávající stav
jednotka
3 100,- Kč
rodinný dům
4 100,- Kč
objekt pro ind. rekreaci
3 500 - 4 100,- Kč
pozemek
3 100,- Kč

Uvedené ceny jsou "základní ceny" - platí pro 1 tištěné vyhotovení u nemovitostí v blízkém dosahu (dojezdnost cca 10 - 15 minut).
Příplatky k "základní ceně":
200 Kč pro nemovitosti mimo blízký dosah
200 Kč za další tištěné vyhotovení v rámci zpracování zakázky

Při výrazně atypické nemovitosti je cena dohodou dle velikosti, lokality a účelu ocenění.

Služba - zajištění podkladů z katastru nemovitostí
Pokud se jedná o výpisy z katastru nemovitosti menšího počtu stran a digitalizované katastrální mapy, jsme schopni je zajistit z placeného dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Účtují se náklady na pořízení, což je 50 Kč/A4.

Pokud dojde ke stornování objednávky po zahájení práce, účtujeme si storno poplatek ve výši až 50 % z dohodnuté ceny, pokud nebyla zaplacena záloha.