Poskytování údajů z katastru...

Výpis z katastru nemovitostí lze získat jednak na Czechpointu (platba za každou A4) nebo na Katastrálním pracovišti. Katastrální pracoviště Hl.m.Praha, Praha-východ a Praha-západ se nachází v rámci Katastrálního úřadu v Praze 8 - Kobylisy.
Pokud je dané katastrální území již zdigitalizované, tak kopii katastrální mapy lze též získat na Czechpointu. Pokud pro dané území stále existuje pouze analogová mapa, je nutné zajít na Katastrální úřad.

Pracovníkům katastru je vhodné sdělit:

Poskytuje se:

Veřejná listina Poplatek
Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč
Kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového katastru 50,- Kč
Identifikace parcel (porovnání parcel z dřívější pozemkové evidence a z katastru nemovitostí) 100,- Kč
Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence 100,- Kč
Výpis, opis nebo kopie z pozemkové, železniční knihy, ze zem. desek 100,- Kč
Ověřená kopie listiny o právních vztazích ze sbírky listin katastru a pozemkové knihy 50,- Kč
Neověřená kopie listiny o právních vztazích ze sbírky listin katastru a pozemkové knihy 20,- Kč
Sestavení parcel dřívější pozemkové evidence s parcelami katastru s případným uvedením výměr částí parcel 300,- Kč

Ceny výše uvedené pocházejí z oficiální stránky Katastru nemovitostí www.cuzk.cz.